ایران شهرساز
آسیب شناسی بناهای تاریخی (مطالعه موردی مسجد جامع ساوه) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- ایران شهرساز (http://www.iranshahrsaz.com)
+-- انجمن: چیدمان جدید ایران شهرساز (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=1592)
+--- انجمن: دانلودهای شهرسازی و معماری (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=1728)
+---- انجمن: مقالات فارسی (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=1730)
+----- انجمن: بافت فرسوده (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=1615)
+----- موضوع: آسیب شناسی بناهای تاریخی (مطالعه موردی مسجد جامع ساوه) (/showthread.php?tid=22777)آسیب شناسی بناهای تاریخی (مطالعه موردی مسجد جامع ساوه) - Safoora_Tn - 1393-4-20

این مطلب قیمت‌گذاری شده است
نویسنده:ملیکا کیوانی نژاد
واژگان کلیدی:عدم تعادل ،عوارض ،آسیب شناسی ، مسجد جامع ساوه
فایل pdf شامل 18صفحه